avatar
Morten Jessen
Team Captain
We at AAU Racing are a team of students from Aalborg Universit y that compete in the Formula Student, a worldwide engineering competition. At the competition, our engineering design, business plan, cost analysis and racing performance gets evaluated. Our aim as a team, is to produce fast, reliable cars and to continuously improve.
With few exceptions, all parts of the car are designed by team members, while manufacturing is split between the team and several sponsors. Thereby, we follow the parts all the way from the initial design phase to testing in the car. All of this is done in our spare time, to expand our knowledge and to get some fantastic experiences. This also includes the challenges managing a complex project by combining several different areas of expertise. Due to this, we hope to not only become a great racing team, but also to provide our members a wider knowledge base and valuable experience by the time we complete our education.

Oct
27

ENGLISH BELOW

 

Efter flere års dedikeret arbejde kunne vi, med spænding, sent om aftenen d. 27. juli laste G6 i traileren med destination mod den legendariske Hockenheimring i Sydtyskland. Dette for at deltage i Formula Student Germany 2015 (FSG 2015). Forud ventede en intens uge med konkurrencer mod kompetente hold fra universiteter kloden rundt. FSG 2015 ville dermed blive konkurrencen, hvor såvel bilen som holdet fik mulighed for stolt at vise resultatet af de flere tusinder af arbejdstimer, der over en årrække er blevet investeret i racerbilen.

Kort om Formula Student Germany

De officielle Formula Student Germany konkurrencer er opdelt i to kategorier: statiske og dynamiske events. Statiske events omhandler primært virksomheds- og ingeniørmæssige overvejelser i forhold til bl.a. forretningsplan, design af bil samt produktionsomkostninger for bilen. Modsat statiske events har dynamiske events til formål at teste såvel bil som kører på banen i discipliner som acceleration, skid-pad og endurance. Med 33 % af de totale point tilhørende statiske events må et Formula Student hold nødvendigvis deltage i såvel statiske som dynamiske events for at være konkurrencedygtigt.

Dagbog fra Hockenheim

Fredag 31. juli

Første officielle konkurrencedag for biler med forbrændingsmotorer var fredag d. 31. juli, hvor der skulle dystes såvel på banen, som i præsentationslokalerne. På banen var det den hurtigste tid rundt på skid-pad’en (glatbane), som var dagens dynamiske event og i mellemtiden blev alle tre statiske events afholdt i præsentationslokalerne.

Selvom bilen samme dag blev sikkerhedsgodkendt til at deltage i de dynamiske events, måtte vi desværre afstå fra at deltage i dagens skid-pad event grundet organisatoriske problemer. Stærkt skuffede måtte vi derfor skubbe bilen tilbage til pitten og begynde forberedelser til morgendagens dynamiske events.

Anderledes positivt gik det dog ved de fleste statiske events, hvor resultaterne for de tre events blev:

  • Business Plan Presentation: 52. plads
  • Cost Event: 36. plads
  • Design Event: 70. plads

Lørdag 1. august

Lørdag d. 1. august bød på hele to dynamiske events: acceleration og autocross. Efter at have sat bilen op, gjorde vi klar til at deltage i acceleration. Inden vi skulle køre varmede vi motoren op for at have de bedste forudsætninger for at sætte en god tid. Da bil nr. 18 da blev bedt om at køre frem til startlinien var det med en varm motor og forventninger om at sætte en god tid. Da motoren så skulle startes igen på startlinien, var det ikke muligt at få liv i den. Vi måtte derfor skuffet trille bilen tilbage til pitten for at foretage hurtig fejlsøgning, så vi kunne nå at sætte en tid inden acceleration-eventet lukkede. Efter at have skiftet batteri trillede vi bilen mod motortest-området, og konstaterede at der ingen umiddelbare problemer var at spore. Andet forsøg på at sætte en acceleration tid resulterede i at G6 præsterede at tilbagelægge banens 75 meter på blot 4,94 sekunder, hvilket sikrede os en 42. plads.

Med en registreret tid til acceleration-eventet skulle der gøres klar til dagens andet dynamiske event: Autocross. Betænkelige ved bilens opførsel i køen til Acceleration-eventet og med viden om at Autocross banen var en del længere end de 75 meter der blev tilbagelagt ved acceleration, ville vi sikre os at bilen var i stand til at gennemføre Autocross-eventet uden komplikationer. Vi trillede derfor G6 over i motortest-området igen for at teste motoren yderligere. Bilens telemetriske system viste dog ikke umiddelbart nogle uregelmæssigheder. Efter et at have testet et par gange viste telemetrien at benzintrykket pludseligt steg kritisk, og vi måtte endnu engang tilbage i pitten for at fejlsøge. Efter noget tids undersøgen blev et problem benzintrygsregulartoren udbedret. Med problemet løst trillede vi derfor bilen over til Autocrossbanen. G6 formåede, på trods af motorstop under løbet, at score en 40. plads. Efter bilens uheldige opførsel under autocross-eventet fik vi sat bilen på bukke, således at den kunne undergå en større fejlfinding for at sikre at bilen var klar til morgendagens store event. Efter at have undersøgt størstedelen af bilens systemer uden at finde nogen umiddelbare fejl, var næste logiske skridt at undersøge motoren, omend dette var med nogen spænding. En inspektion af cylinderne bekræftede vores alles frygt, da det viste sig at det kemiske materiale, som blev brugt til flow-optimering i indsugningen, havde løsnet sig og var faldet ned i selve cylinderen. Efter at have inspiceret ødelæggelserne, kunne det konstateres at der var tale om et ødelagt stempelhoved, én knækket ventil og en bøjet ventil. Med andre ord kom vi ikke til at deltage i søndagens endurance løb medmindre vi kunne skaffe en ny motor i løbet af aftenen.

Søndag 2. august

Søndag nat kl. halv et måtte vi, efter mange timers søgen og hjælp fra arrangørerne, opgive at finde en reservemotor. Dybt skuffede måtte vi derfor henvende os ved event control for at meddele at vi trak os ud af eventet. Trætte og skuffede vendte vi tilbage til lejren. Da vi ikke længere var med i konkurrencen kunne vi søndag få tid til at besøge de andre pits og se noget reelt racerløb fra tilskuertribunerne. Søndag aften bød på den officielle afslutningsceremoni, hvorefter vi satte kursen mod Aalborg.

Vi er klar til næste år!

På trods af, at resultatet af FSG2015 ikke blev som forventet, tog vi ikke tomhændede hjem fra Tyskland. Vi havde nemlig en yderst vigtig ting med hjem: erfaring.

Den erfaring vi fik tilegnet os ved at deltage ved FSG2015, er noget som vi forventer vil være til uvurderlig stor hjælp ved næste konkurrence, hvor vi har en klar forventning om at klare os bedre end ved dette års event. Vi har derfor med stor entusiasme påbegyndt designet af AAU Racing’s næste racerbil G7. Formålet med G7 er at producere en racerbil, hvor pålidelighed er det primære fokus, hvilket i høj grad betyder opdatering og re-design af eksisterende systemer, hvor pålidelighed tidligere har været en udfordring.  

ENGLISH

After years of dedicate work, the night of the 27’th of july was the night that we packed our G6 racer into a trailer and left for the legendary Hockenheim ring in southern Germany. In the following week we were to compete in the Formula Student Germany 2015 (FSG 2015) contest, this would be a intense competition agains competent teams from all aroud the world. This would then be the contest in which we, with pride, would be able to show off our car which we have spend thousands of hours making over the years.

What is Formula Student Germany

The official Formula Student Germany competetion is split into two categories: static and dynamic events. In static events the teams compete in organisational and engineering skills in the form of business plans, car design, production costs and the like. In the dynamic events the teams race against eachother in events such as acceleration, skid-pad and endurance. With 33% of the overall points given in the static events, a Formula Student team must focus on both the static and dynamic events to stay in the race to win.

A Diary From Hockenheim

Friday the 31’st of july

Friday was the first day of competition for combustion engined cars. That day the teams would compete both on and off the racing track. On the track, the skid-pad event was to be held, whilst all three static events would be held in the presentation rooms.

Even though our racer went through scrutiny and was granted clearance to race, organizational problems meant that we had to skip the skid-pad competition. Frustated we therefore had to push the racer back into the pit and start preparation for the events of the coming days.

The three static events were completed and most of the results were positive, our rankings were:

  • Buisness Plan Presentation: 52’nd place
  • Cost Event: 36’st place
  • Design Event: 70’th place

Saturday the 1’st of august

Saturday had 2 dynamic events in which we were to compete, these were: acceleration and autocross. After having prepared the racer, we made ourselfs ready for acceleration. Before driving we warmed up the engine in order to have the best possible chance of getting a good start. When the engine then had to start up at the startline problems occured, it would not start. Therefore another trip to the pit was necesary in order to find the problem. The problem was the battery which was changed in turn allowing us to get to the track shortly after. The racer managed to transverse 75 meters in just 4.94 seconds which gained us a 42’nd place.

Having set a time in acceleration, we prepared for the second dymanic event of the day - autocross. As we were worried about the state of the racer after our issues in the previous event, and the fact that we would this time have to travel more than just 75 meters, we decided to check the racer for issues beforehand, this was to be done in the engine-test area. The racers telemetric systems informed us of no errors, but after a few test we suddenly measured a critical spike in the fuel pressure. This meant we had to return to the pit where we fixed an issue with the fuel pressure regulator.

After having solved the issue with the racer we headed towards the autocross track where we, even though we had an engine failure, managed to get into 40’th place. The engine failure during the race meant that we had to get the racer lifted to do a thorough search for additional issues. After having checked most of the racer we decided to check the engine itself for faults. The results of the check turned out to be utterly disheartening. When checking the cylinders of the engine, we found that the chemical material used for flow-optimization for the intake had loosened itself and fallen into the cylinder itself. The damage of this had caused a broken piston, a broken valve and a bent valve. In other words the engine was blown and could not participate further unless a new engine could be found.

Sunday the 2’nd of august

At half past one, sunday night we gave in searching for a new engine. Disappointed we therefore had to contact event control to officially resign from the event, after which we returned to the camp to get some sleep.

Having slept through the night we spent all of sunday visiting the other pits and speaking to other teams, including actully getting to watch some racing. This went on till nighttime where the official closing of the competition went down, after which we went home to Aalborg.

We are ready for next year!

Although the result of FSG2015 were less positive than expected, we did not go home empty handed. The experience we gained during the event this year will be invaluable for us in the next competition we will be attending. We have optimisticly started designing our next car, in which durability is a new focus. The means that we will be re-designing existing systems towards making the vehicle more reliable.


Oct
20

Vi hedder nu AAU Racing!

Op til den nye sæson har vi som organisation valgt at skifte vores navn fra det gamle Unicorn Race Engineering til det mere mundrette AAU Racing.
Skiftet til det nye navn kommer af et ønske om en mere professionel profil med tydelige bånd til Aalborg Universitet samt for at markere en ny start for holdet.
Med det nye navn følger et redesign af vores logo, Facebook samt et fuldt redesign af vores hjemmeside – alt med formålet at skabe et klarere og mere professionelt image for holdet.

Hvis du kunne have interesse i at deltage i arbejdet på at bygge vores nye bil og være en del af et team hvor vi fokusere på at udvikle kompetencer og have det sjovt med hinanden, kan du finde oplysninger om hvordan du kommer på holdet under fanen "Join the team".

 

We are now named AAU Racing!

Going into the new season, we as an organization have decided to change our name from the old Unicorn Race Engineering to the simpler AAU Racing.
The change of name is due to a wish of a more professional profile with clearer ties to Aalborg University, and in addition to symbolise a new start for the team.
With the new name follows a redesign of our logo, facebook page, and a new homepage. All in order to establish a clear and professional image of the team.

If you are interested in joining us in the building of a new race car, and to be a part of a team in which improving our own capacity as engineers and having fun with each other, information about how to join the team can be found under the tab "Join the team"


Apr
07

En lille opdatering fra arbejdet på G6. Stellet er stort set færdigsamlet, og er sendt til godkendelse i Hockenheim. Det forventes, at montering af ledningsnettet, kan påbegyndes i de kommende 1-2 uger.

A small update from the work on the G6 racecar. The work on the frame is almost done, and have been sent to Hockenheim for approval. We expect that we will be ready to start installing the wiring within the next 2 weeks.  


Jul
14

Tak til Diatom og Molykote for støtte i form af motorolie, rens, dispersionsmidler, indkøringspasta og gevindpasta, altsammen nødvendigt i forbindelse med samling af den opdaterede motor!

Thanks are given to Diatom as well as MOLYKOTE and Total for the supply of motor oil, cleaning products, solid lubricant dispersion, G-Rapid Plus Paste and assembly paste, all necessary to get the updated engine up and running!

Tak til Cypax for samarbejdet i forbindelse med stik til hele G6. Hermed er de optimale betingelser for elnettet sikret!

Thanks are given to Cypax for the cooperation regarding plugs and sockets for the G6. These quality parts will ensure optimal conditions for the operation of the electrical network!

CameraZOOM-20140714121326566


Apr
25

For G6 we have decided to switch out the servo motor used for gearing on G5 to a DC motor with planetary gearing from an old DeWalt hand held drill, since we wanted a gearing motor that was easy to work with, and best of all, is really easy to come by, any country with a hardware store, and we can get a new one in no time. This week two of our mechanical engineers finished the mounting assembly for the motor, and testing of this new solution will soon begin.